For David (Atico en Barcelona) / MH.AP

For David (Atico en Barcelona) (La Bordeta, Barcelona, España) por MH.AP. Cuando vimos el piso por primera vez pensamos “Qué pena! La sala no aprovecha la terraza…”. La configuración original, en forma de peine, desperdiciaba todo el espacio del pasillo. El objetivo principal: dar amplitud a las zonas comunes y vincularlas con la terraza, sin reducir el número de habitaciones.

Para optimizar el espacio se desdibujan los limites convencionales del habitar. El pasillo, por ejemplo, se llena de programa y deja de ser simplemente un espacio de paso: por un lado, el muro con el vecino se viste con una banda de 60 cm de profundidad que a veces ejerce de armario, otras de banco, encimera de cocina, tocador… Y al otro lado, una hilera de armarios divide el corredor de las habitaciones y el baño, hasta llegar a la sala, donde se convierte en cocina.

El baño está estratégicamente ubicado para tener dos accesos. Uno desde la habitación doble (convirtiéndola en suite) y el otro desde el pasillo, con el lavamanos fuera del espacio del baño (como aquella pica en medio del vestíbulo de la Ville Savoye), para servir al espacio más público y a la habitación de invitados. El inodoro y la ducha están posicionados para tener la máxima intimidad, tanto con las puertas abiertas como cerradas. Un juego de espejos confunden y ensanchan el espacio en esta zona, conduciendo la luz natural al espacio de paso.

Los materiales, naturales pero procesados (DM y terrazzo) y desnudos, ayudan a potenciar las diferentes sensaciones espaciales del trayecto, desde la entrada, enmarcada en la sombra, hasta el comedor, donde estalla la luz natural. El suelo, de madera de roble industrial, responde al deseo de ir descalzo por casa. Un proyecto cuidadosamente construido por Triflex.

Ficha tecnica
Nombre: An Attic for David
Ubicacion: La Bordeta, Barcelona, España
Arquitectos: MH.AP Studio (Marina Huguet Blasi, Andrés Peñuela Betancur)
Cliente: Privado
Constructor: Triflex
Superficie: 70 m2
Año: 2019
Fotografia: Luis Diaz Diaz

Contacto
http://www.mh-ap.com

English version

David’s Attic in Barcelona features an abundance of built-in furniture and storage elements made from matte-finish MDF, and carefully-positioned mirrors to make the home appear more spacious.

As we entered to the original flat we felt disappointed with the 1970’s configuration of the 70-square-metre flat. “What a shame that the terrace is not connected to the living room!” We noted. The apartment had a long corridor and an adjoining row of small, dark rooms that weren’t taking advantage of sunlight from the outdoor terrace. Our main goal was to broaden the home without losing any rooms.

To optimise the space, conventional limits had to be diffused. Typical hallways are a waste of space. They should be more than just be a place to get from A to B: the flat’s new layout sees the hallway transformed into a multifunctional space that accommodates a kitchen suite and wardrobes on one side, and a 60-centimetre-deep desk, dressing table and bench seat on the other.

At the end of the corridor, a large open-plan living and dining room is revealed. Spanning the entire width of the flat, the area looks out onto the terrace which is accessed through sliding glass doors. Here a low, L-shaped sofa with bright blue cushions wraps the corner of the room. It’s built into a wall of shelving which displays artworks and decorative objects.

Two bedrooms and a bathroom are located in rooms along the corridor and accessed through doors that match the cabinetry. The bathroom, which is accessed via the corridor and the master bedroom, is clad in grass-green tiles that contrast the apartment’s otherwise brown surfaces.

The sink is placed outside the bathroom in the hallway, a feature that was inspired by a sink in the hall of French-Swiss architect Le Corbusier’s project Villa Savoye. Althought the sink in Villa Savoye is a device that is placed in the entrance lobby for hygienic reasons, what we enjoy about this fact is not its functional reason, but the displacement of a domestic element in an unexpected space.

The selected color palette wants to create an enveloping, warm feel in the apartment, enhancing the different phenomenological sensations throughtout the path, from the entrance, where shadows are embraced, until the living, where natural light explodes. As architectes, we believe in working with raw materials for the natural way they age (patina) and also, these materials can easily meet the required budget. ‘Industrial’ oak parquet flooring was chosen for bare-walking.

The countertops of the kitchen in the corridor and the hallway sink are crafted from a custom terrazzo by Huguet Mallorca. Several mirrors have also been inserted throughout the apartment to make living spaces appear larger and bounce natural light into the dark corridor. A reflective panel in the bathroom additionally helps conceal the shower. This project was carefully built by Triflex.

Versió en català

Situat al barri de La Bordeta (Barcelona), l’Àtic per David és una reforma interior que utilitza la fusta de DM vernissada en mat: per resoldre divisories + mobles, i per re-programa el passadís questionant els límits convencionals, amb l’objectiu de guanyar amplitud espaial i visual.

El pis original, de 70 metres quadrats tenia una configuració pròpia dels pisos de classe obrera dels anys setanta: un llarg passadís i una filera contigua d’habitacions que no aprofitaven la llum natural de la terrassa exterior. “Quina llàstima! El menjador no aprofita la terrassa…” Vam comentar el primer dia.

L’objectiu principal del projecte és ampliar la zona de día (sala-mejador) sense perdre cap habitació. Per tal d’optimitzar l’espai, cal difuminar les activitats habituals de l’habitar i explorar noves formes d’ús de l’espai domèstic.

Els passadissos utilitaris típics són una pèrdua d’espai. La nova configuració del pis transforma el corredor en un espai multifuncional que allotja una cuina i armaris a una banda, i un tocador de 60 centímetres de profunditat, un vestidor i un banc, en l’altra.

Al final del passadís s’obre la sala d’estar-menjador, ocupant tota l’amplada del pis, i mirant sobre la terrassa a la qual s’hi accedeix a través d’unes portes correderes. Un sofà baix, en forma de L, amb coixins de color blau klein, recorre la cantonada i s’integra amb el mur posterior de prestatgeries d’obra.

Dues habitacions i un bany se situen al llarg del passadís, ventilant al cel-obert interior, amb accés mitjançant portes que formen part del mobiliari general. El lavabo, al qual s’accedeix a través del passadís i del dormitori principal, està revestit de rajoles de color verd botella mat que contrasten amb les superfícies de color terracota de la resta de pis.

El rentamans es col·loca fora del lavabo, al passadís, com aquell rentamans situat al rebedor de la Ville Savoye, de l’arquitecte francès-suís Le Corbusier. Tot i que el rentamans de la Ville Savoye és un dispositiu que es col·loca al vestíbul de l’entrada per raons higièniques, el que més ens agrada d’aquest fet no és la seva raó funcional, sinó el desplaçament d’un element íntim-domèstic a un lloc inesperat.

Una càlida paleta de colors enriqueix les diferents sensacions fenomenològiques a través del recorregut, des de l’entrada, on es potencien les ombres, fins a la terrassa, on explota la llum natural. Els materials seleccionats tenen la capacitat d’envellir amb pàtina, i s’ajusten al pressupost desitjat. El parquet industrial de roure s’escull per poder caminar descalç.

Els taulells de la cuina i del lavabo son de terrazzo customitzat per Huguet Mallorca. També s’han col·locat diversos miralls en posicions estratègiques per guanyar llum en la zona del passadís, creant un joc de reflexes en la zona de la dutxa ajuda a que aquesta quedi oculta. Un projecte minuciosament construït per Triflex.Modelado de edificios paramétricos con Revit

Curso Ebanistería: construcción de muebles con herramientas manuales

Quizás también te interese ver...